Services – Dienstapotheek Utrecht – Utrecht

Dienstapotheek Utrecht

Burgemeester Fockema Andreaelaan 60 3582KT Utrecht Tel:(030) 214 45 83 Fax:(030) 251 10 24

Services

Voor receptgeneesmiddelen is het noodzakelijk dat u bij de hand heeft:

 • Het recept
 • De naam van uw eigen apotheek
 • Verzekeringsgegevens
 • Identiteitsbewijs
 • Een overzicht van uw medicijnen (inclusief zelfzorggeneesmiddelen en/of de pil)
 • Eventuele allergieën voor bepaalde geneesmiddelen
 • Eventuele informatie over uw aandoeningen, zwangerschap of borstvoeding
 • geld (niet alles wordt vergoed)

Echter kan verwerken van een recept langer duren dan in de eigen apotheek. Wij vragen dan ook uw begrip hiervoor.

Controle voor uw veiligheid
– Gebruikt u nog andere medicijnen of zelfzorgmiddelen?
– Heeft u andere ziektes?
– Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen?
– Bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
Geef het aan ons door!
Van een groot deel van de aangesloten apotheken kunnen we uw medicatiegegevens inzien mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit is echter niet altijd (volledig) mogelijk.

Als er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens) zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.Op basis van deze en uw informatie controleren wij of de medicijnen geschikt voor u zijn.

Uiteraard zijn onze assistentes en apothekers opgeleid om al uw vragen over medicijnen, zoals combinaties van medicijnen en bijwerkingen, te beantwoorden. Neem bij twijfel contact met ons op.

Indien u geen cliënt bent van een van de apotheken in onze regio of niet zeker weet bij welke apotheek, adviseren wij u dit zelf aan uw eigen apotheek door te geven zodat controle kan plaatsvinden met uw huidige en toekomstige medicijnen.

Combinatie van medicijnen
Niet alle medicijnen kunnen samen gebruikt worden. Geef aan ons door welke medicijnen (ook zelfzorggeneesmiddelen) u nog meer gebuikt, zodat wij u advies kunnen geven.

Heeft u nog andere ziektes?
Niet alle geneesmiddelen zijn voor iedereen geschikt. Heeft u bijvoorbeeld suikerziekte, of een hartkwaal? Geef het aan ons door, dan kunnen wij controleren of de nieuwe medicijnen veilig door u gebruikt kunnen worden.

Vragen over zelfzorgartikelen, of klachten en ziektes?

Zie de website van apotheek.nl.

Zwangerschap, borstvoeding en medicijnen
Niet alle geneesmiddelen kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Geef het aan ons door als u zwanger bent of een zwangerschapswens heeft. Als u tijdens de zwangerschap medicijnen gebruikt kunnen wij controleren of dit veilig is. Hetzelfde geldt ook wanneer u borstvoeding geeft. Geef ter controle ook aan de apotheek door wanneer u borstvoeding geeft.

Allergie
Bent u allergisch voor een geneesmiddel, of een bepaalde stof? Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, willen wij dat graag van u vernemen.

Wat doen wij voor u
De Dienstapotheek biedt een assortiment spoedeisende receptgeneesmiddelen aan. Dit zijn geneesmiddelen die direct noodzakelijk zijn en met het gebruik niet kan worden gewacht tot de volgende dag.
– Advies geven over allerlei kwalen en zelfzorgmiddelen; dat zijn medicijnen waar geen recept voor nodig is.
– Informatie geven over het inname tijdstip, werking en combinatie van medicijnen.
– Uw huisarts/specialist adviseren.
– Geven van voorlichting over preventie en overheidsmaatregelen.

Voorlichting medicijnen
Wij geven u graag informatie over alle medicijnen die u gebruikt. Dit geldt zowel voor medicijnen op recept als voor medicijnen die u zonder recept kunt kopen. Van de medicijnen die u zonder recept kunt kopen, zullen wij u het middel adviseren dat het beste bij u, uw klachten en uw andere medicijnen past. Bij de medicijnen treft u altijd een bijsluiter aan voor eventuele aanvullende informatie.

Afleverhoeveelheden
Wij leveren spoedmedicatie gewoonlijk hooguit voor enkele dagen tot een week. Voor het restant krijgt u een herhalingsrecept wat u kunt inleveren bij uw eigen apotheek, zodat de reguliere zorg in uw eigen apotheek plaatsvindt.

De apotheek declareert
Bij bijna alle ziektekostenverzekeraars kunnen wij de kosten van uw geneesmiddelen rechtstreeks declareren. U hoeft dan niet zelf af te rekenen met de apotheek. Dit is gemakkelijk voor u, de apotheek en de verzekeringsmaatschappij. Hiervoor hebben wij uw naam, adresgegevens en geboortedatum nodig en de naam van uw zorgverzekeraar.
Neem bij het bezoek aan de apotheek dan ook altijd uw geldige verzekeringspapieren mee, dat is uw verzekeringspas of -polis van dit jaar! Wij controleren alle gegevens direct online bij uw verzekering. Neemt u echter ook altijd voldoende contant geld of een pinpas mee. Niet alle geneesmiddelen worden immers vergoed door de verzekering.

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

zie http://www.knmp.nl/download-bestanden/bedrijfsvoering/de-algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-apotheek-2009-_corr-art-5_.pdf

Nieuwe tariefstructuur vanaf 1 juli 2008
Sinds de invoering van de nieuwe tariefsystematiek per 1 juli jl. is er een apart tarief voor verstrekkingen in de avond en nacht en op zon- en feestdagen. Dit houdt in dat het tarief tijdens deze diensturen hoger is dan in een overdagsituatie.

Nachttarief handverkoop
’s Nachts van 01.00 – 08.00 uur zijn wij uitsluitend geopend voor spoedrecepten. Voor een handverkoop artikel (zonder recept) in noodgevallen vragen wij een nachttoeslag van € 5,- per artikel.

(Bij)betaling
Sommige geneesmiddelen worden niet (volledig) vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Wij moeten dan een bijbetaling in rekening brengen.

Bezorgen
Op advies van de arts kunnen wij spoedmedicatie bij u bezorgen, dit is gratis indien u bent aangesloten bij een van de deelnemende apotheken . Wij hebben dan uiteraard altijd eerst het recept nodig van de arts.

Van recept naar medicijn
Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk te helpen. Toch zijn er belangrijke redenen waardoor er soms enige wachttijd ontstaat:
– Uw recept wordt altijd grondig gecontroleerd, bijvoorbeeld of de dosering van uw geneesmiddel klopt en of het geen wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen die u gebruikt. Zo nodig wordt er contact opgenomen met de arts.
– Een collega en/of barcodescanner voert extra controle uit.
– Wij willen iedereen graag voorzien van goede informatie.

Oude medicijnen
Medicijnen die u niet meer gebruikt, kunt u inleveren bij de apotheek. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze medicijnen op een correcte manier vernietigd worden. Medicijnen die u terugbrengt naar de apotheek kunnen en mogen wij niet meer opnieuw gebruiken.

Bijwerkingen van medicijnen
Alle medicijnen hebben bijwerkingen, maar lang niet iedereen heeft daar last van. Wilt u zeker weten of een bepaalde klacht een bijwerking van een medicijn kan zijn, neemt u dan contact op met uw arts, met uw eigen apotheek of buiten deze openingstijden met ons.

Huisapotheek
Zorg ervoor dat u thuis voldoende zelfzorgmiddelen op voorraad heeft voor kleine ongelukken. Een huisapotheek is een kleine voorraad eenvoudige verband- en geneesmiddelen die over het algemeen zonder recept van een arts gebruikt kunnen worden en in ieder huis aanwezig hoort te zijn.

Algemeen voorbeeld (kan iedereen naar zijn eigen situatie aanpassen):

 • Geneesmiddelen
  • pijnstillers (voor volwassenen en/of kinderen)
  • ontsmettingsmiddelen (betadine of sterilon)
  • hoestsiroop
  • diarreeremmers
  • laxeermiddelen
  • maagzuurwerend middel
  • middel tegen insektenbeten
  • zalf tegen spierpijn of verstuikingen
  • zonnebrandmiddel en aftersun
 • Verbandmiddelen
  • hechtpleisters
  • snelverbanden
  • steriele gaasjes
  • mitella
  • zwachtels
  • verbandwatten
 • Hulpmiddelen
  • koortsthermometer
  • tekentang
  • pincet
  • verbandschaar
  • oogbadje
  • lijstje met belangrijke telefoonnumers.

Klachten en opmerkingen
Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht of opmerking hebben dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken. Hiervoor zijn formulieren in de apotheek beschikbaar, u kunt tevens contact opnemen met de apotheker, op dienstapotheekutrecht@ezorg.nl. We nemen uw klacht of opmerking zeer serieus! Meer informatie over patiëntenrechten bij klachten, kunt u vinden op de website www.apotheek.nl, onder patiëntenrechten.

 

Privacyverklaring

1. Algemeen
Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze beherend apotheker.

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze beherend apotheker. Zijn/haar naam en e-mailadres staan op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dienstapotheek Utrecht
Burgemeester Fockema Andreaelaan 60
3582 KT Utrecht
030-2144583
dienstapotheekutrecht@ezorg.nl
Beherend apotheker: Mw E.J.J. Copier-Verdellen